Tour operator na Słowację – Juliusz Jędrzejczak były Vice Prezes „Cedok-Warszawa”

Prowadzi samodzielną działalność od 1995 roku (nr zezwolenia 0136 wydane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz nr rejestrowy 02564 w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

Wpis do Rej.